Finlands ihärdiga försvar, röda arméns stora manfall och materielförluster samt hotet av en intervention av Storbritannien och Frankrike gjorde att Sovjetunionen avstod från planen att inta Finland. På grund av att fronten vacklade och hjälpen från utlandet var osäker, valde Finland den bittra freden som trädde i kraft den 13 mars 1940.