Kvinnorna hade en mycket viktig roll i vinterkriget. De var tvungna att ha hand om de tunga manliga arbetena både i närheten av fronterna och i hemtrakterna medan de flesta män stred i kriget.