Snart efter krigets utbrott uteslöt Nationernas Förbund Sovjetunionen från förbundet. Det politiska och materiella stödet från västländerna var viktigt. Den viktigaste hjälparen var Sverige som gav Finland mycket hjälp av många slag. I slutet av kriget övertog en svensk frivilligkår med flygavdelning frontansvaret i Norra Finland.