Sovjetunionen mer än fördubblade sin anfallsstyrka vid den finska fronten. Tyngdpunkten låg på Karelska näset och i Ladoga-Karelen. Efter våldsamma strider bröts Finlands huvudförsvarslinje på Näset. De finländska trupperna lyckades hålla ut längre bak men var utmattade och dödströtta.