Det finländska artilleriet var gammalmodigt och mängden ammunition otillräcklig. Flygvapnens maktförhållanden blev allt mer ofördelaktiga i takt med kriget. Det materiella stödet från utlandet nådde Finland huvudsakligen först i slutet av kriget.