I början av kriget kunde finländarna avvärja anfallen trots Sovjetunionens övermakt vad gällde både anfallsstyrka och utrustning. Ett stort problem var pansarvärnet för vilket man utvecklade tillfälliga medel, såsom den så kallade molotovcocktailen. Stommen för finländarnas underhåll utgjorde hästar, i Lappland till och med renar.