Vinterkriget påverkade kraftigt det politiska livet, säkerhetspolitiken, kulturen och den nationella självkänslan i Finland. Tack vare avvärjningssegern i vinterkriget lyckades Finland behålla sin självständighet, demokrati och sina möjligheter att utvecklas till en västeuropeisk välfärdsstat.