Finland hade varit en självständig stat i bara 22 år när det till följd av den så kallade Molotov–Ribbentrop -pakten mellan Sovjetunionen och Tyskland hamnade in i vinterkriget. Tyskland och Sovjetunionen delade upp Polen i september 1939 och under senhösten anföll Sovjetunionen Finland i syfte att inta landet. Finland blev indraget i andra världskriget.