Naisten rooli talvisodassa oli erittäin tärkeä. He joutuivat huolehtimaan valtaosin sodassa olevien miesten raskaista tehtävistä sekä rintamien läheisyydessä että kotiseuduilla.