Neuvostoliitto yli kaksinkertaisti joukkonsa Suomen rintamalla. Painopiste oli Karjalan kannaksella ja Laatokan Karjalassa. Rajujen taisteluiden jälkeen Suomen pääpuolustuslinja Kannaksella murtui. Suomalaiset joukot pitivät asemansa taaempana, mutta olivat loppuun kuluneita ja uupuneita.