Suomalainen tykistö oli vanhanaikaista ja ammuksia oli riittämättömästi. Ilmavoimien voimasuhteet kehittyivät sodan kuluessa yhä epäedullisemmiksi. Ulkomainen aineellinen tuki ennätti Suomeen pääasiallisesti vasta sodan loppuvaiheessa.