Neuvostoliitto hyökkäsi 30.11.1939 ilmapommituksin ja koko maiden välisen maarajan leveydellä ilman sodanjulistusta. Suomalaiset osasivat liikkua metsäisessä ja lumisessa maastossa ja saavuttivatkin merkittäviä voittoja erityisesti erämaarintamilla. Hyökkäys ja poliittinen painostus yhdistivät suomalaiset puolustustaisteluun itsenäisyyden puolesta. Syntyi ”talvisodan henki”.